Column Sp!ts

“So tell me, how do I browse the World Wide Web?” Twee donkerbruine ogen staren me vol verwachting aan. Het meisje is een jaar of negentien en zit op het puntje van haar stoel. Samen met mijn collega’s bevind ik mij in een Protestantse kerk in een klein dorpje genaamd Langbensi, Noord Ghana. We ontmoeten daar achttien jonge mensen die deel uitmaken van een out-of-school club. Deze club bespreekt eens per maand en buiten schooltijd onderwerpen zoals seksuele gezondheid.
Onthouding is een veel gepredikt pricipe tijdens deze bijeenkomsten en waarschijnlijk, gezien de terughoudendheid tegenover anticonceptiemiddelen en de lastige verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen, nog niet eens zo’n slecht idee. Maar zou het niet heel mooi zijn als deze jonge mensen zelf hun informatie kunnen verzamelen? Dat ze toegang hebben tot objectieve informatie zodat zij zelf kunnen beslissen wat goed voor hen is?
“Heb je een computer?” vraag ik. “Nee”, antwoordt het meisje. “En op school? Zijn daar computers?” “Ook niet.” “Heb je misschien een mobiele telefoon?” Voor de derde maal schudt ze haar hoofd.
Ik leg haar toch uit hoe ze met bovenstaande communicatiemiddelen het web zou kunnen verkennen. Teleurgesteld schuift ze naar achteren in haar stoel en stelt verder geen vragen meer. Ze had gehoopt dat de theorie die ze op school krijgt nu eindelijk eens tot leven zou komen.

Gelukkig bestaat ons project ten behoeve van kennisoverdracht voor een groot deel uit het toevoegen van telefoons, computers en infrastructuur aan het huidige lesprogramma. Vanaf september ontvangen 158 ‘peer educators’ (trainers van medestudenten) wekelijks een sms die de inhoud hiervan met hun klasgenoten zullen delen. Daarnaast worden de ICT centra op de klinieken klaar gemaakt voor de komst van de leerlingen om wekelijks opdrachten uit te voeren op de computer. Hopelijk is, door de integratie van ICT, het meisje uit Langbensi binnenkort een stap dichterbij haar verkenning van het World Wide Web en kan ze zelf beslissen over haar gezondheid.